‘Was sagt dein Gewissen? 
Du sollst werden der du bist.’
Friedrich Nietzsche 

Werk

1989 – 2010
docente Nederlands, vmbo & vwo 

1999 – 2002
 leerjaarcoördinator Christelijk Gymnasium Sorghvliet   

2002 – 2010
plaatsvervangend rector Christelijk Gymnasium Sorghvliet, leidinggevende taken in o.a.: onderwijs, personeelsbeleid, communicatie, organisatie, fondsenwerving, kwaliteitszorg, ict   

2010 - 2020
directeur SHZG (Stichting het Zelfstandig Gymnasium)                                        
Eindverantwoordelijke; Grondlegger en drijvende kracht achter landelijk gymnasiaal Honoursprogramma, waarin nu 35 scholen en meer dan 200 docenten succesvol samen werken aan vernieuwend, talentgericht onderwijs; Ontwikkeling en uitvoering onderling visitatietraject 40 gymnasia; Organisatie conferenties voor (con)rectoren, werkdagen voor docenten, onderzoeks- en werkgroepen op verschillende gebieden, organisatie Orkestival, uitwerking gezamenlijk kwaliteitsinstrument, ondersteuning scholen; Ontwikkeling en uitvoering leergang waarderend leidinggeven 

2008 – heden      
ZZP’er spreker over onderwijsvernieuwing, begeleiding trajecten schoolleidingen mbt schoolcultuur, begeleider PR-trajecten, persoonlijk en onderwijskundig leiderschap, mediationtrajecten teams die langer dan 10 jaar slecht functioneren, teamcoaching, ontwikkeltrajecten docenten op gebied appreciative inquiry en talentgericht werken, gesprekstraining

Vrije tijd

1990 tot heden    
zingen, momenteel in het Residentie Kamerkoor Den Haag
   
2006 – 2010     
voorzitter commissie Residentie Bach Ensembles Oprichting educatieve dienst. 
Opzet en uitvoering van muzikale projecten voor scholieren op middelbare scholen en basisscholen in Den Haag, i.s.m. studenten Koninklijk Conservatorium, Gemeente, kunstinstellingen.   

2013 – 2017      
voorzitter commissie netwerkdiner, fondsenwervingsactiviteit Residentie Bach Ensembles Den Haag   

2013 – 2018     
pastoraal werk, Kloosterkerk Den Haag   2018-heden   lid van College van  Kerkrentmeesters, Kloosterkerk Den Haag

Opleiding

Sorghvliet gymnasium Den Haag 
Nederlandse taal- en letterkunde, Universiteit van Leiden
Universitaire lerarenopleiding Leiden
Leergang Leidinggeven (CPS, KPC, Interstudie, APS)
(Oplossingsgerichte) Coaching (APS e.a.)
Waarderend faciliteren (Kessels & Smit)
Positieve psychologie & appreciative inquiry (Take a step)
Werken met talent (Luk Dewulf)
Teamcoaching (Alba academie)
Organisatie- en familieopstellingen, transactionele analyse, deep democracy, 
schema-therapie, mediation, verandermanagement 

Over ’Klaprozen op zee’

Laat duizend bloemen bloeien

Een anjer wordt nooit een viooltje. En een zonnebloem wordt geen hortensia. Geef ze licht, water, goede aarde en ze worden de bloem die ze van nature zijn. Deze gedachte vind ik belangrijk (voor ons onderwijs): het is de bedoeling dat een mens zichzelf wordt. Zelf ben ik een klaproos.

Talenten

Talent betekent voor mij: wie je van nature bent. De eigenschappen die je tot ‘typisch jou’ maken, van jongs af aan. Je krijgt er energie van om ze in te zetten. Ze vormen jouw persoonlijke gereedschapskist. Talenten spelen in al mijn begeleidingswerk een belangrijke rol. 

Ik werk vaak met het gedachtengoed van Luk Dewulf[1]. Daarom vind je hier mijn talenten, in zijn woorden.

Zinzoeker
Bepaalde waarden, normen, principes en overtuigingen staan centraal in haar leven. 

Woordkunstenaar
Zij kan makkelijk haar gedachten verwoorden. 

Ideeënfontein
Ze is goed in het verbinden van dingen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. 

Meetrekker
Ze weet welke richting ze uit wil en vertrouwt daar voor 100% op. Ze kan anderen makkelijk enthousiast maken en overtuigen om mee in die richting te gaan. 

Groeimotor
Ze krijgt energie als ze potentieel en groei ziet in anderen. 

Mooimaker
Ze kan uren bezig zijn om ervoor te zorgen dat bestaande dingen mooier worden of dat nieuwe dingen mooi zijn. Ze kan erg genieten van schoonheid en esthetiek. 

Nieuwfreak
Ze houdt van nieuwe dingen. Ze heeft een sterke drive om bij te leren en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. 

Positivo
Hoe uitzichtloos de situatie ook is, ze ziet altijd positieve kanten en mogelijkheden. 

Uitblinker als ik dat wil
Bij alles wat haar interesseert en wat ze belangrijk vindt, streeft ze naar excellentie. Ze wil alleen leren van de besten en ergert zich aan middelmatigheid.


[1] Luk Dewulf: Ik kies voor mijn talent. Van Duuren Psychologie. (2015)